How do you say stand in Vietnamese?
— đứng


Related synonyms for stand in Vietnamese
bearmang; ẵm
stomachbụng
Generic synonyms for stand in Vietnamese
beđến
botanythực vật học
fightchiến đấu
lettrở (literally: to give), để
placenơi
putđể; đặt
servicecây thanh lương trà
settập hợp
tablebàn
Specialized synonyms for stand in Vietnamese
anglegốc
paytrả
swallownuốt
washrửa; giặt
Group relationships for stand in Vietnamese
parkcông viên
Antonyms for stand in Vietnamese
lienói dối
sitngồi