How do you say sun in Vietnamese?
— Mặt Trời; Thái Dương; mặt trời; Mặt Trời


Generic synonyms for sun in Vietnamese
starngôi sao; sao
lienói dối
lightnhẹ; nhẹ nhàng
Group relationships for sun in Vietnamese
weekendcuối tuần