How do you say war in Russian?
— война (f) (vojná); Война


Generic synonyms for war in Russian
battleбитва (f) (bítva); бой (m) (boj); сражение (n) (sražénije)
fightдраться (drát'sja); биться (bít'sja); бороться (borót’sja); (sražát'sja)
Terms within for war in Russian
battleбитва (f) (bítva); бой (m) (boj); сражение (n) (sražénije)
fightдраться (drát'sja); биться (bít'sja); бороться (borót’sja); (sražát'sja)
Antonyms for war in Russian
peaceпокой (m) (pokój)