How do you say river in Slovak?
— Rieka


Examples of category for river in Slovak
shorebreh (m)
watervoda (f)
Specialized synonyms for river in Slovak
greenzelený
milkdojiť
orangeoranžový
redčervená
salmonlosos (m)
snakehad (m)
whitebiely
Terms within for river in Slovak
waterfallvodopád (m)