How do you say river in Vietnamese?
— sông; Sông


Examples of category for river in Vietnamese
shorebờ
waternước
Specialized synonyms for river in Vietnamese
green(màu) xanh, (màu) xanh lá cây, (màu) xanh lục, lục (archaic)
milksữa
orangecây cam
redmầu đỏ; hồng
snakexà; rắn
whitebạch