How do you say biology in Azeri?
— biologiya


Examples of category for biology in Azeri
cellhüceyrə
culturemədəniyyət
cyberneticskibernetika
developmentinkişaf
familyfəsilə
naturaltəbii
phylumtip
sportidman
Generic synonyms for biology in Azeri
collectionkolleksiya
lifehəyat
Specialized synonyms for biology in Azeri
botanybotanika
molecular biologymolekulyar biologiya
Member holonyms for biology in Azeri
botanybotanika