How do you say biology in Polish?
— biologia (f); Biologia; Portal:Biologia


Examples of category for biology in Polish
cellkomórka (f)
culturekultura (f)
familyrodzina (f)
femalepłci żeńskiej, samica (f), samiczy (m), samicza (f), samicze (n), kobiecy (m), -a (f), -e (n)
sportsport (m)
tribeplemię (n)
Generic synonyms for biology in Polish
lifeżycie (n)
Specialized synonyms for biology in Polish
ecologyekologia (f)